Avalokiteshvara

GK 003
Avalokiteshvara
Der Boddhisattva des Mitgefühls